Rokli, Wetzlar, NRW , Germany History
A17E      
     
Video