Glashütter Rechenmaschinenfabrik Archimedes, Reinhold Pöthig, Saxony, Germany Textual informationArchimedes History
  LK          
           
  Textual information